Održana 5. sjednica Vijeća NIPP-a

  • Slika /slike/Vijesti/NIPP/NIPP_4.jpg
  • Slika
  • Slika

Redovita 5. sjednica Vijeća NIPP-a, održana je 27. veljače 2019. godine u prostorijama Državne geodetske uprave.

Dnevni red sjednice obuhvaćao je dvije važne točke: Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu i Plan aktivnosti  na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu.
 
U okviru točaka Vijeću je predstavljeno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu koje se dostavlja Vladi Republike Hrvatske temeljem obaveza koje proizlaze iz Zakona o NIPP-u, a koje je sastavila Nacionalna kontaktna točka. Od zakonskih akata, u 2018. godini je usvojen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o NIPP-u (NN 52/18) kojim su u potpunosti preneseni zahtjevi iz INSPIRE direktive u hrvatsko zakonodavstvo.
Također je u svibnju 2018. godine dostavljeno godišnje izvješće o praćenju provedbe INSPIRE direktive Europskoj komisiji. Godišnja konferencija Dani IPP-a je uspješno organizirana u rujnu 2018. kao i tri NIPP radionice za subjekte NIPP-a u 2018. godini. Tijekom 2018. godine zabilježen je porast broja izvora prostornih podataka kao i mrežnih usluga.
 
Predstavljen je i Prijedlog plana aktivnosti na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu. Tijekom 2019. godini će se provesti izmjena Specifikacije metapodataka NIPP-a prema zahtjevima nove INSPIRE tehničke specifikacije metapodataka. U navedenom periodu će naglasak biti na aktivnostima koje proizlaze iz ESF projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ kojeg je Državna geodetska uprava potpisala u veljači 2019. godine. Također će se provoditi i aktivnosti iz komunikacijskog plana koji je izrađen 2018. godine i koji naglasak stavlja na korisnike NIPP-a.
 
Izvješće kao i Plan aktivnosti su jednoglasno usvojeni od strane prisutnih članova Vijeća.
 
Na kraju sjednice je najavljena konferencija Dani IPP-a 2019. koja će se održati krajem godine u Splitu.

Pisane vijesti