Državna geodetska uprava modernizirala svoje poslovanje

Slika /slike/Vijesti/HRNET/HRNET.jpg

U cilju ekonomičnijeg, bržeg i jednostavnijeg upravljanja ljudskim potencijalima, te jednostavnijeg ostvarivanja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN br. 112/17, 12/18, 2/19), Državna geodetska uprava je razvila HRNET programsko rješenje u kojem se vodi Osobni očevidnik službenika i namještenika Državne geodetske uprave.

Svakom službeniku Državne geodetske uprave u HRNET programskom rješenju omogućen je jednostavan pristup i ostvarenje njegovih prava iz Kolektivnog ugovora kao što su planiranje i izmjena godišnjih odmora, podnošenje zahtjeva za plaćenim dopustima, provođenje postupka ocjenjivanja službenika, jednostavan uvid u osobne podatke službenika, podatke o edukacijama, kao i podatke o ustrojstvu Državne geodetske uprave, te izrada izvješća za rukovoditelje, ovisno o vrsti dodijeljene licence.
 
U ovo programsko rješenje implementiran je i modul Poslovna putovanja putem kojeg će se na digitalan način voditi putni nalozi službenika Državne geodetske uprave s datumom početka 01. travnja 2019. godine.
 
Upravljanje poslovnim putovanjima omogućuje jednostavno i transparentno praćenje putnih naloga počevši od pripreme za put, preko cjelokupnog „životnog“ ciklusa putnog naloga od strane ovlaštenih osoba, pa sve do analize troškova i povezivanja s drugim sustavima.
 
Na razvoju navedenog programskog rješenja i njezinih modula zajednički su radili službenici/e Sektora za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala i Sektora za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove.
 
Svi rukovoditelji u Državnoj geodetskoj upravi educirati će se o primjeni i prednostima HRNET programskog rješenja. 

Pisane vijesti