Održana Glavna skupština EuroGeographica u Manchesteru

  • Slika /slike/Vijesti/Eurogeographic/Eurogeographic1.jpg
  • Slika

Glavna skupština EuroGeographica na temu „Izazovi, promjene i mogućnosti“ (nacionalni odgovor, međunarodna perspektiva, EuroGeographics - nakon 2020. godine) održana je od 7. do 10. listopada 2019. godine u Manchesteru. Domaćini Skupštine bili su Ordnance Survey iz Velike Britanije u suradnji s HM Land Registry Škotske.

EuroGeographics je neovisna međunarodna neprofitna organizacija koja predstavlja europska nacionalna tijela za katastar i kartografiju. Članice organizacije su 63 institucije iz 46 zemlje Europe.

Na ovogodišnjem skupu ispred Državne geodetske uprave sudjelovali su načelnica sektora Maja Pupačić, dipl. ing. geod., načelnik sektora Antonio Šustić, dipl. ing. geod. te mr. sc. Sanja Zekušić, dipl. ing. geod., viši savjetnik – specijalist.

Organizaciju vodi Upravni odbor koji se sastoji od devet članova koji se tajnim glasanjem biraju na Glavnoj skupštini. Ispred Državne geodetske uprava, a na prijedlog glavnog ravnatelja dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod. na ovogodišnjoj je Skupštini izabrana mr. sc. Sanja Zekušić na dvogodišnji mandat čime je dano značajno priznanje radu Državne geodetske uprave.
 
Nakon uvodnog dijela u sesiji pod nazivom „Nacionalni odgovor“ predstavnici članica prezentirali su najnovije aktivnosti u svojoj instituciji. U okviru ove sesije načelnica sektora Maja Pupačić, dipl. ing. geod. održala je prezentaciju o katastru u Republici Hrvatskoj. 
 
U nastavku Skupštine održane su prezentacije i/ili diskusije na temu otvorenih podataka, disruptivne tehnologije, inovativnog katastra, transformacija poslovanja, a predstavljene su i aktivnosti Copernicusa, UN-GGIM-a, DG Connecta, Europske agencije za okoliš, Europske svemirske agencije, Hexagona, Googlea, ICA-e. U zatvorenom dijelu Skupštine predstavljen je prijedlog nove strategije EuroGeographica nakon 2020.
 
Sljedeća Glavna skupština održat će se u Sarajevu od 4. do 6. listopada 2020. godine.

Pisane vijesti