Održana redovna nadzorna misija Svjetske banke

  • Slika /slike/Vijesti/Svjetska banka/Svjetska banka6.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Od 30. rujna do 4. listopada predstavnici Svjetske banke bili su u Republici Hrvatskoj na redovnoj nadzornoj misiji Projekta Implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt). 

Svjetska banka kroz Zajam (IBDR broj 8900-HR) za dodatno financiranje IISZA Projekta osigurava sredstva za nove aktivnosti modernizacije hrvatskog sustava zemljišne administracije i upravljanja kako bi se poboljšala daljnja učinkovitost, transparentnost i smanjio trošak državnih usluga u korist građana, poduzetnika i državnih institucija, a navedena misija bila je posvećena napretku u provedbi detaljnog plana rada u 2019. godini.
 
Na završnom sastanku sudjelovali su glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. sa suradnicima, pomoćnica ministra pravosuđa Mirela Fučkar sa suradnicima te viši savjetnik za zemljišnu administraciju Camille Bourguignon iz Svjetske banke sa suradnicima.

Posebna pohvala od strane Svjetske banke upućena je Državnoj geodetskoj upravi, na ustrajnosti i brzini kojom su ugovorene usluge pružanja tehničkih usluga obavljanja katastarskih izmjera za 13. katastarskih općina: Garešnica, Draganić, Mala Švarča, Gornja Motičina, Mrzović, Ivanovci Đakovački, Forkuševci, Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina, Subotica Podravska, Gorica, Velika Ves, Viduševac i Dvorišće. Misija je prilikom terenskih posjeta obišla i radove u općini Velika Ves.

Također, tim Svjetske banke je zajedno s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, u sklopu misije posjetio i zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci i Varaždinu. Cilj posjeta bilo je upoznati se s rezultatima aktivnosti koje su namijenjene ovim zemljišnoknjižnim odjelima.

Završni sastanak misije je ocijenio kako se IISZA Projekt uspješno provodi, ali zbog kratkog trajanja treba posebnu pozornost dati zadanim rokovima kako bi se sve aktivnosti uspješno provele do 15. srpnja 2021. godine, završnog datuma Projekta.
 
Razvojni cilj Projekta Implementacije integriranog sustava zemljišne administracije je modernizirati sustav zemljišne administracije kako bi se poboljšala učinkovitost, transparentnost i isplativost državnih usluga. Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava implementirali su Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra u sve zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede u Republici Hrvatskoj kako bi se korisnicima, između ostalog, omogućilo izdavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka elektroničkim putem, a javnim bilježnicima i odvjetnicima elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu.  

 

Pisane vijesti