Održana videokonferencija povodom uspostave Baze zemljišnih podataka za katastarsku općinu Varaždin

  • Slika /slike/Vijesti/BZP/Video_konferencija.jpg
  • Slika Print screen sudionika sastanka
  • Slika Print screen sudionika sastanka

Dana 05. siječnja 2021. godine u organizaciji Državne geodetske uprave organizirana je videokonferencija povodom uspostave Baze zemljišnih podataka (BZP) za katastarsku općinu Varaždin na kojoj su prisustvovali i predstavnici Grada Varaždina.

Prisutne su u pozdravnom govoru pozdravili zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave g Antonio Šustić, dipl. ing. geod. i zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina g Zlatan Avar.

U okviru ugovora za obavljanje usluga na provođenju katastarskih izmjera i izradi katastra nekretnina koji su financirani iz sredstava Zajma Svjetske banke, državnog proračuna i proračuna Grada Varaždina obnovili su se katastarski operati i zemljišne knjige za sve katastarske općine na području Grada Varaždina (Biškupec, Jalkovec, Kučan Marof, Donji Kučan, Gornji Kučan, Zbelava, Gojanec, Črnec Biškupečki, Poljana Biškupečka i Varaždin). Osim usklađenja podataka u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem na terenu, u suradnji s Gradom Varaždinom potpuno je uređen sustav adresa i kućnih brojeva za naselja Varaždin i Hrašćica, koja se nalaze na području k.o. Varaždin.

Iz dugogodišnje suradnje Grada Varaždina i Državne geodetske uprave vidljivo je da je Grad Varaždin prepoznao važnost davanja podrške i sudjelovanja u aktivnostima sređivanja podataka iz državnih evidencija obzirom da je njihova ažurnost i dostupnost preduvjet za pokretanje svih drugih investicija na području Grada Varaždina, ali i za unapređenje poslovnog okruženja, kako je i istaknuo zamjenik gradonačelnika g Zlatan Avar u svom govoru.

Dana 20. prosinca 2020. godine uspostavljen je BZP za katastarsku općinu Varaždin, a tijekom videokonferencije prikazani su rezultati ovog vrlo zahtjevnog i značajnog zadatka za građane i poslovne subjekte koji koriste podatke o nekretninama te su na konkretnom primjeru, za zgradu gradske uprave Grada Varaždina, putem portala Državne geodetske uprave Katastar u pokretu, koji je odstupan putem poveznice https://www.katastar.hr/ prikazani Izvod iz baze zemljišnih podataka, jedinstvena javna isprava koja zamjenjuje dvije javne isprave, koje su se koristile do uspostave BZP-a te Izvod iz katastarskog plana za traženu katastarsku česticu. Službene javne isprave su dostupne na jedinstvenom poslužnom mjestu (OSS-One Stop Shop) putem poveznice https://oss.uredjenazemlja.hr/.

Pisane vijesti