Održane 14. i 15. NIPP radionica

  • Slika /slike/Vijesti/NIPP/Radionice/NIPP_1.JPG
  • Slika
  • Slika

Dana 29. studenog i 13. prosinca 2018. godine u prostorijama Državne geodetske uprave održane su dvije radionice koje je Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke održala za subjekte NIPP-a.

Nastavljajući s aktivnostima prenošenja znanja potrebnih za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i provedbe Direktive INSPIRE Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke uspješno je održala dvije NIPP radionice s temama „Katalog metapodataka NIPP-a“ i „Interoperabilnost podataka NIPP-a“. Radionice su bile posvećene podizanju kvalitete postojećih metapodatkovnih zapisa u Nacionalnom katalogu, kojih trenutno ima više od 300 te dizanju razine interopreabilnosti nad postojećim mrežnim uslugama, kojih u ovom trenutku ima 140. Istima je prisustvovalo ukupno 50 predstavnika subjekata NIPP-a, kojima je radionica primarno i namijenjena.
 
Konačni cilj obiju radionica  je povećanje broja dostupnih podataka NIPP-a na INSPIRE Geoportalu kako bi Republika Hrvatska ispunila obveze koje proizlaze iz INSPIRE direktive.

Radionice su održali djelatnici Službe za NIPP, mr. sc. Tomislav Ciceli, dr. sc. Iva Gašparović te mr. sc. Tanja Rodin. Za potrebe održavanja obiju radionica pripremljeni su priručnici s praktičnim primjerima vježbi za subjekte NIPP-a.

U okviru 14. NIPP radionice, održane 29. studenoga 2018., napravljena je analiza kvalitete metapodataka koji su upisani u Katalog metapodataka NIPP-a te se intezivno radilo na ispravljanju uočenih nepravilnosti kako bi se osigurala njihova usklađenost s INSPIRE provedbenim pravilima te ispravno prikazivanje na INSPIRE geoportalu.

Tijekom 15. NIPP radionice održane 13. prosinca 2018., pomoglo se subjektima NIPP-a u razumijevanju principa povezivanja izvora i aspektima interoperabilnosti prostornih podataka koji se vrednuju prilikom svakog procesa preuzimanja metapodataka iz Nacionalnog kataloga na INSPIRE geoportal.
 
Sudionici obje radionice uspješno su izvršili sve vježbe predviđene priručnikom i izrazili veliko zadovoljstvo što su mogli kroz praktični rad i konkretne primjere razumjeti principe na kojima radi INSPIRE geoportal i pogreške koje se javljaju zbog nepravilnosti u metapodacima i neispunjenih aspekata interoperabilnosti. 

 

Pisane vijesti