Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljen u Narodnim novinama

Slika /slike/Pristup informacijama/Objavljen Pravilnik.jpg

Hrvatski sabor je na svojoj 10. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine usvojio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina sa 97 glasova „za“ i 3 „suzdržana“.
 

Ciljevi donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su unaprjeđenje postupanja u okviru upravnih područja katastra nekretnina i državne izmjere, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica, unaprjeđenje registra geografskih imena, osiguravanje kvalitete prostornih podataka Državne geodetske uprave kao i osiguravanje učinkovitijeg planiranja i provedbe unaprjeđenja sustava zemljišne administracije (katastra i zemljišnih knjiga). 
 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljen je Narodnim novinama br. 112/2018 od 14. prosinca 2018. godine.

Pisane vijesti