Otvorenje radova nove katastarske izmjere za k.o. Pakoštane

U Općini Pakoštane dana 26.rujna 2017. otvoreni su radovi na novoj katastarskoj izmjeri za područje katastarske općine Pakoštane.

U Općini Pakoštane dana 26.rujna 2017. otvoreni  su radovi na novoj katastarskoj izmjeri za područje katastarske općine Pakoštane. Radove su otvorili načelnik općine Pakoštane Milivoj Kurtov i načelnik sektora za katastarske programe i posebne registre Nikola Vučić. Otvorenju radova su osim navedenih bili prisutni predstavnik izvoditelja radova predsjednik Uprave Geodetskog zavoda d.d. Split Robert Klojčnik , te voditelj odjela za katastarske programe i geodetske poslove u PUK-u Zadar Emil Bljaić.

Provodi se katastarska izmjera na području k.o. Pakoštane u površini od 1432 hektara sa 7492 katastarske čestice.

Iznos ugovorenih radova je 4.186.184 kuna bez PDV-a, od čega je Općina Pakoštane osigurala 2.930.328,80 kuna, a Državna geodetska uprava 1.255.855,20 kuna.

Nadzor nad katastarskom izmjerom provodi Središnji ured DGU i Područni ured za katastar Zadar.Pisane vijesti