Otvoreno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Slika /slike/Pristup informacijama/Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.jpg

Dana 28. lipnja 2023. godine na portalu e-Savjetovanje objavljeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno od 28.06.2023. godine do 13.07.2023. godine i možete mu pristupiti putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24479.

Pisane vijesti