Portal Katastar.hr dostigao brojku od 2,42 milijuna korisnika

Slika /slike/Vijesti/PROMO/Katastar_rast.jpg

Portal Katastar u pokretu, na adresi katastar.hr i dalje bilježi povećani porast korisnika koji je od samog puštanja u rad u lipnju 2019. godine dostigao brojku od 2,42 milijuna korisnika.

Navedenom stalnom porastu posjećenosti portala doprinosi jednostavan način pristupa zainteresirane javnosti podacima katastra i zemljišne knjige.

Zapaža se trend korištenja portala putem mobitela koji je trenutno premašio korištenje putem desktop računala. Klikom na tipku Lociraj se te u odnosu na vaš trenutni položaj u prostoru, na portalu se prikazuju informacije o katastarskim česticama, adresama, geografskim imenima, trigonometrijskim točkama, najbližim katastarskim uredima, zemljišnoknjižnim odjelima i ovlaštenim geodetskim izvoditeljima.

Odabirom broja katastarske čestice prikazuju se podaci o posjednicima i vlasnicima, a ako ste u sustavu e-Građanin možete dobiti kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista ili izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

 

Portalu možete pristupiti putem poveznice katastar.hr.Pisane vijesti