Potpisan Okvirni sporazum i ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5)

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisi/Potpis-3.jpg
  • Slika

Dana 9. rujna 2019. godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske i Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. godini.

Nakon uspješnog dovršetka postupka javne nabave glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa. Matilda Copić potpisali su Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2019. i 2020. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske i Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) za istočni i južni dio Republike Hrvatske u 2019. godini  s predstavnicima tvrtki Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb, Geodetski zavod d.d. Split i Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

Potpisivanju Ugovora nazočili su načelnik Sektora za državnu izmjeru dr. sc. Marijan Marjanović te gđa. Ana Šimić i gosp. Mislav Šatović iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 
Potpisivanjem je počeo novi ciklus u okivru kojega se svake dvije godine obavi aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) za cijelo područje Republike Hrvatske.

Pisane vijesti