Potpisan Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini

Slika /slike/Pristup informacijama/Potpis.jpg

Državna geodetska uprava i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa. Matilda Copić potpisali su
Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini. Potpisivanjem Sporazuma je počeo novi ciklus u okivru kojega se svake dvije godine obavi aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) za cijelo područje Republike Hrvatske.

Pisane vijesti