Potpisani ugovori za pružanje savjetničkih usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisi/Potpis _ugovora11.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 16. srpnja 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave potpisani su Ugovori za pružanje savjetničkih usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere.

Nakon provedenog postupka javne nabave ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., s predstavnicima najpovoljnijih ponuditelja tvrtki Geo Grupa d.o.o. Zagreb, Aces d.o.o. Zadar, Cadcom d.o.o. Zagreb, Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb, Geoprojekt d.d. Opatija, Geogauss d.o.o., Čakovec i Geoprojekt d.o.o. Zagreb, potpisao je Ugovore za pružanje savjetničkih usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere.

Sufinanciranje ovih ugovora na strani Državne geodetske uprave osigurano je kroz Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije financiran Zajmom Svjetske Banke.

Na svečano potpisivanje Ugovora pozvani su i predstavnici Svjetske banke u Republici Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva pravosuđa, predstavnici Općinskih sudova i pročelnici Područnih ureda za katastar na čijim područjima se obavljaju postupci katastarskih izmjera odnosno postupci obnove zemljišne knjige i obnove katastarskog operata.

Uvodne govore održali su ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., župan Koprivničko-križevačke županije g. Darko Koren, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod. i načelnica Sektora za katastarske programe i posebne registre Maja Pupačić, dipl.ing.geod..

Potpisivanjem ugovora za provođenjem tehničkog nadzora Državna geodetska uprava je nastavila sa unaprjeđenjem postupaka i procesa iz svoje nadležnosti i to uvođenjem neovisne kontrole i uvođenjem instituta nadzora nad provođenjem najsloženijeg geodetsko-katastarskog postupka koji se provodi u okviru izrade katastra nekretnina – postupka katastarskih izmjera. Navedenim unapređenjem podići će se kvaliteta katastarskih podataka, ali i ujednačiti i unaprijediti postupanja osoba ovlaštenih za obavljanje geodetske djelatnosti u ovim postupcima.  

Pisane vijesti