U Državnoj geodetskoj upravi potpisani ugovori za pružanje tehničkih usluga obavljanja katastarskih izmjera

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisi/Potpis_ugovora6.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 16. srpnja 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave potpisani su Ugovori za pružanje tehničkih usluga obavljanja katastarskih izmjera.

Nakon provedenog postupka javne nabave ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., s predstavnicima najpovoljnijih ponuditelja tvrtki Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb, Geoprojekt d.d. Opatija, Cadcom d.o.o. Zagreb, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka, Geodetski zavod d.o.o., Split, Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geo Geo Grupa d.o.o. Zagreb, Geodist d.o.o. potpisao je Ugovore za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera za 12 katastarskih općina: Garešnica, Draganić, Mala Švarča, Gornja Motičina, Mrzović, Ivanovci Đakovački, Forkuševci, Subotica Podravska, Gorica, Velika Ves, Viduševac i Dvorišće. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog postupkom katastarske izmjere je 8.300 ha odnosno 35.000 katastarskih čestica.

Ostali potpisnici ugovora su predstavnici županija (Osječko-baranjska županija i Koprivničko-križevačka županija) te predstavnici jedinica lokalne samouprave (Garešnica, Draganić, Karlovac, Donja Motičina, Semeljci, Đakovo, Viškovci, Rasinja, Krapina) koji sufinanciraju provođenje ovih katastarskih izmjera.

Sufinanciranje navedenih katastarskih izmjera na strani Državne geodetske uprave osigurano je kroz Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije financiran Zajmom Svjetske Banke.

Na svečano potpisivanje Ugovora pozvani su i predstavnici Svjetske banke u Republici Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva pravosuđa, predstavnici Općinskih sudova i pročelnici Područnih ureda za katastar na čijim područjima se obavljaju postupci katastarskih izmjera odnosno postupci obnove zemljišne knjige i obnove katastarskog operata.

Uvodne govore održali su ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., župan Koprivničko-križevačke županije g. Darko Koren, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod. i načelnica Sektora za katastarske programe i posebne registre Maja Pupačić, dipl.ing.geod..

Postupci katastarskih izmjera temeljem potpisanih ugovora provoditi će se u skladu sa odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18) kojim su odredbama, između ostalog, restrukturirani procesi katastarskih izmjera te je napravljen novi iskorak u poimanju kvalitete katastarskih podataka tako da su sastavni dio rješenja i koordinate kojim je katastarska čestica određena, što će doprinijeti povećanja sigurnosti u podatke koji su dio službene evidencije koje u okviru nadležnosti vodi Državna geodetska uprava.

 

Pisane vijesti