Potpisivanje Sporazuma o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2018. godini

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., i ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa. Matilda Copić potpisali su dana 11. siječnja 2018. g. Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2018. godini.

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., i ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa. Matilda Copić potpisali su u Zagrebu dana 11. siječnja 2018. godine u Državnoj geodetskoj upravi Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2018. godini.

 

Sporazumom se utvrđuje zajednički interes za nabavu usluga za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za 50% površine Republike Hrvatske u 2018. godini (zapadni i južni dio), kao i način osiguravanja sredstava za njegovo provođenje. Procijenjena vrijednost nabave za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata je 2.800.000,00 kuna (bez PDV-a). Državna geodetska uprava i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem potpisanog Sporazuma imaju pravo korištenja podataka. Digitalne ortofotokarte koristiti će se u Državnoj geodetskoj upravi za potrebe ažuriranja geoprostornih podataka, a u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potrebe ARKOD sustava i evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj.Pisane vijesti