Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina u prvom čitanju

Slika /dokumenti/VIJESTI/slika_sabor2.jpg

Hrvatski sabor je dana 29. lipnja 2018. godine na 8. sjednici usvojio Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( I. čitanje)

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 28.6.2018. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici dana 29.6.2018. godine usvojio Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (I. čitanje) sa 85 glasa „za“, 2 „protiv“ i 5 „suzdržanih“.

Prijedlogom Zakona uređuje se državna izmjeru, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, nadležnost i obavljanje navedenih poslova te čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Ovim Prijedlogom zakona ujedno se propisuje nadležnost Državne geodetske uprave za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture te određivanje kućnih brojeva, čime će se uspostaviti jedinstvena i sveobuhvatna evidencija za područje cijele države. Uspostavlja se registar zgrada kao evidencija o svim zgradama i posebnim dijelovima zgrada izgrađenim na području Republike Hrvatske.

Slika preuzeta s: http://www.sabor.hr/prijenos-sjednice-sabora

Pisane vijesti