Primjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju

Slika /slike/Pristup informacijama/Objavljen Pravilnik.jpg

Nakon donesenog Objašnjenja vezano uz postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslove u primjeni odredbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju (KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-1, od 24. travnja 2019.) donosi se Dodatak Objašnjenju.

Tijekom primjene predmetnog Objašnjenja pojavila se potreba za donošenjem Dodatka Objašnjenju a posebno u dijelu izrade Geodetske situacije stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu (GSSS), kao i vezano uz potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje koji se prilaže prvoj mapi glavnog projekta za građevinsku dozvolu odnosno idejnom projektu za lokacijsku dozvolu, te situacije kada geodetski elaborat kojem se prilaže geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu nije potrebno izrađivati.

Pisane vijesti