Provedba homogenizacije katastarskih planova u Republici Hrvatskoj

Slika /slike/Istaknute teme/Homogenizacija/Homogenizacija.jpg

U cilju održavanja katastarskog plana te poboljšanja njegove kvalitete sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018), Državna geodetska uprava organizirala je te je pred dovršetkom provedbe programa homogenizacije katastarskih planova koji je započeo 2017. godine.

Homogenizacija je tehnički postupak kojim se provodi položajno poboljšanje katastarskih planova te ispravljanje unutrašnjih nehomogenosti katastarskog plana, a koji nema utjecaja na podatke iskazane u popisno-knjižnom dijelu katastarskog operata.

PREGLEDNA TABLICA PROVEDBE HOMOGENIZACIJE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
 
PUK Broj k.o. za homogenizaciju Broj homogeniziranih k.o. (stanje na dan 04.05.2020.)
Bjelovar 160 160
Čakovec 18 2
Dubrovnik 131 131
Gospić 128 116
Karlovac 177 177
Koprivnica 92 92
Krapina 107 105
Osijek 46 -
Požega 72 62
Pula 161 149
Rijeka 154 104
Sisak 328 318
Slavonski Brod 99 98
Split 212 186
Šibenik 133 84
Varaždin 96 76
Virovitica 80 79
Vukovar 2 -
Zadar 134 90
Zagreb 154 119
Grad Zagreb 20 18
Ukupno 2504 2166

PREGLEDNA KARTA PROVEDBE HOMOGENIZACIJE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKEZa provedbu homogenizacije osigurana su znatna sredstva i to iz Zajma Svjetske banke u okviru IISZA projekta, Državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstava jedinica lokalne samouprave te bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova. Za angažiranje sredstava iz navedenih izvora Državna geodetska uprava sklopila je do sada 16 Ugovora o javnoj nabavi u ukupnom iznosu od 24.936.590,00 kn (bez PDV-a).

Kako niti jedan program nije moguće provesti bez stručnih i dobro osposobljenih te motiviranih ljudi, ovim putem posebno je potrebno zahvaliti svim službenicima Državne geodetske uprave, osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova te onima koji su cijeli program osmislili te ga vodili.
 
 

Pisane vijesti