Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima izrade digitalnih geodetskih elaborata putem SDGE

Slika /slike/Izdvojeno/SDGE_2.jpg

U cilju daljnjeg razvoja digitalnog poslovanja, a sukladno najavama s edukacija održanih na temu uporabe Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE), Državna geodetska uprava u poslovne procese izrade geodetskih elaborata uvodi mogućnost, a u konačnici i obvezu uporabe digitalnog potpisa od strane osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova (ovlaštenici) kada se digitalni geodetski elaborati izrađuju putem SDGE.

Za te potrebe će se ovlaštenicima omogućiti uporaba korporativnih kartica koje su ovlašteni inženjeri geodezije pribavili putem Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a time i dodatna i potpuna digitalizacija poslovanja u postupcima pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata kao i njihove provedbe.

U konačnici sve navedeno pridonijet će dodatnom rasterećenju ovlaštenika te ukidanju obveze predaje i analognog primjerka geodetskog elaborata kada je on izrađen korištenjem SDGE, digitalno potpisan, te predan na pregled i potvrđivanje digitalnim putem.

Puna funkcionalnost potpune digitalizacije poslovanja bit će omogućena u skoro vrijeme (tijekom mjeseca lipnja), a kao prijelazno razdoblje kako bi se cijeli sustav (ovlaštenici i katastarski uredi)  mogao pripremiti na promjene u načinu izrade geodetskog elaborata (digitalno potpisivanje propisanih sastavnih dijelova) kao i njegovog pregleda i potvrđivanja, u ovome trenutku ovlaštenicima će biti omogućena izrada i predaja elaborata i po do sada ustaljenom načinu, ali i na način da se koristi digitalni potpis. Do uspostave pune funkcionalnosti još uvijek se, kao i do sada, predaje i analogni primjerak elaborata.

Pisane vijesti