Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek održao sastanak viših rukovoditelja Državne geodetske uprave

  • Slika /slike/Vijesti/Sastanak/Sastanak_procelnika2.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 19. veljače 2019. godine ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. održao je sastanak s načelnicima Središnjeg ureda Državne geodetske uprave i pročelnicima područnih ureda za katastar.

Na sastanku se razgovaralo o planiranim aktivnostima iz nadležnosti Državne geodetske uprave za 2019. godinu, implementaciji novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kao i nizu drugih tema iz djelokruga nadležnosti Državne geodetske uprave.
 
Također,  ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. osobito je naglasio da će planirane aktivnosti Državne geodetske uprave u 2019. godini biti usmjerene na daljnju homogenizaciju katastarskih planova, unaprjeđenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata te izradu podzakonskih akata temeljem novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru.

Pisane vijesti