Sastanak Državne geodetske uprave i Hrvatske udruge poslodavaca

Slika /slike/Vijesti/Sastanak/2023/Sastanak HUP.jpg

Dana 17. srpnja 2023. održan je sastanak Državne geodetske uprave sa predstavnicima HUP-a Udruge geodetsko geoinformatičke struke.

Na sastanku su od strane predsjednika Udruge gosp. Vedrana Cara te suradnika iznesene osnovne ideje i smjernice rada Udruge u sljedećem vremenskom razdoblju, a za koje Udruga smatra da su važne za rad poslodavaca, posebno u dijelu regulacije tržišta te ekonomskih i migratornih promjena na domaćem i globalnom tržištu koje u značajnoj mjeri utječu na poslovanje poduzetnika. Također su istaknute inicijative Udruge o mogućem sudjelovanju u edukativnim i promotivnim aktivnostima kao podrška provedbi Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja, kao i o inicijativi sudjelovanja Udruge u radu predstojećeg Simpozija ovlaštenih inženjera geodezija u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.
 
Od strane glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonia Šustića i zamjenice glavnog ravnatelja Maje Pupačić, Udruga je detaljno upoznata sa trenutnim aktivnostima Državne geodetske uprave u kojima i članovi Udruge sudjeluju, a posebno sa dosadašnjim postignućima u provedbi Višegodišnjeg programa. Udruga je također informirana i o aktivnosti na podizanju svijesti o aktivnom sudjelovanju svih zainteresiranih u postupcima katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga i to kroz predstojeće konferencije te puštanje u rad web stranice visegodisnjiprogram.dgu.hr kao podrške informiranja javnosti. Razmijenjene su informacije i o drugim segmentima iz nadležnosti Državne geodetske uprave, a posebno o aktivnostima u dijelu katastra infrastrukture, državne službene kartografije te registra zgrada.
 
Zaključno su dogovoreni nastavni sastanci na kojima će se već krajem kolovoza predstavnici Udruge i Državne geodetske uprave aktivno pripremati za predstojeća događanja u cilju promocije i osnaživanja geodetske struke kao pokretača gospodarskih aktivnosti.  

Pisane vijesti