Sastanak Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Slika /slike/Vijesti/Sastanak/2023/Sastanak KOMORA.jpg

Dana 17. srpnja 2023. održan je sastanak Državne geodetske uprave sa novoizabranim predsjednikom i članovima Upravnog odbora HKOIG.

Na sastanku su od strane novog predsjednika HKOIG gosp. Ivana Kaline istaknute predstojeće aktivnosti na organizaciji 16. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije, s temom Upravljanje u kriznim situacijama te je Državnu geodetsku upravu pozvao na aktivno sudjelovanje kroz već tradicionalnu sesiju Državne geodetske uprave. Također je istaknut interes HKOIG u procesima provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta, kao i potrebe podizanja na višu razinu dosadašnje komunikacije i suradnje Državne geodetske uprave i HKOIG.
 
Od strane glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonia Šustića i zamjenice glavnog ravnatelja Maje Pupačić, HKOIG je detaljno upoznata sa trenutnim aktivnostima Državne geodetske uprave, a posebice osvještavanja i podizanja svijesti uloge ovlaštenih inženjera geodezije u promociji i podizanju ugleda geodetske struke, kojima su sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti dane ovlasti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.
 
Također je istaknuta potreba i mogućnosti uključivanja većeg broja ovlaštenih inženjera geodezije u provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera. HKOIG je upoznata i sa započetim aktivnostima na izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s glavnim naglascima izmjena i dopuna zakona te je dogovorena daljnja suradnja u postupcima donošenja zakona, kao i u ostalim aktivnostima od interesa za HKOIG i Državnu geodetsku upravu.

Pisane vijesti