Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Slika /slike/Pristup informacijama/Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.jpg

Dana 25. veljače 2021. godine na portalu e-Savjetovanje objavljeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) propisano je da je Državna geodetska uprava nadležna za poslove katastra nekretnina i da se poslovi katastra nekretnina obavljaju na temelju višegodišnjih i godišnjih programa. Višegodišnji i godišnji program u dijelu koji se odnosi na katastar nekretnina Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Višegodišnji program donosi Hrvatski sabor, a godišnje programe donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Ovim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030., određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj, a aktivnosti iz Programa provodit će se deset godina u razdoblju od 2021. do 2030.

Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno od 25. veljače 2021. godine do 26. ožujka 2021. godine i možete mu pristupiti putem poveznice.    

Pisane vijesti