Održan sastanak sa predstavnicima JLS-a na temu uspostave registra zgrada

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/registar zgrada/3.jpg
  • Slika Print screen slide Integracija s vanjskim sustavima
  • Slika Prin screen slidea Prikupljanje podataka
  • Slika Sudionici sastanka u dvorani

Dana 24. veljače 2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima gradova i općina sa područja Varaždinske županije vezano za ugovor "Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada".

Osnovni cilj projekta "Uspostava e-Registra zgrada" je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama za područje Varaždinske županije i uspostaviti višenamjenski informacijski sustav registara zgrada, koji će biti osnova za uspostavljanje nove evidencije registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske.

Sastanku su prisustvovali zamjenik glavnog ravnatelja Antonio Šustić, dipl ing. geod., načelnica Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre Irena Magdić, dipl. ing. geod. i voditelj Službe za posebne registre dr. sc. Mario Mađer, dipl. ing. geod. te predstavnici izvoditelja Ericsson Nikola Tesla d.d, Zavod za fotogrametriju d.d., GEO-GAUSS d.o.o., GEOSOFT d.o.o., Geo Grupa d.o.o., CADCOM d.o.o., a zbog trenutne epidemiološke situacije vezane uz pandemiju bolesti COVID-19 sastanak je održan virtualnim putem.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira projekt „Uspostava e-Registra zgrada“.


 

Pisane vijesti