Smanjenje visine troškova polaganja stručnog ispita

Slika /slike/Pristup informacijama/Ispiti i stručno usavršavanje.jpg

Sukladno Akcijskom planu Vlade Republike Hrvatske, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u cilju daljnjeg smanjenja neporeznih i parafiskalnih davanja, s danom 1. 10. 2023. godine, smanjuje se visina troškova polaganja stručnog ispita.

Odlukom glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave KLASA: 133-01/18-01/10, URBROJ: 541-07-02/1-23-5 od 27.09.2023. godine, utvrđena je visina troškova polaganja stručnog ispita osoba iz članka 38. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (“Narodne novine”, br. 25/18) te način uplate troškova.
 
Visina troškova iznosi 130,00 EUR-a po prijavljenom kandidatu, dok se troškovi polaganja popravnog ispita plaćaju u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita.
 
Iznos troškova uplaćuje se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, model plaćanja 64 i žiro račun broj: HR121001005-1863000160, pozivom na broj odobrenja: 7005-6120-07625, sa naznakom „ za stručni ispit - ime i prezime kandidata“.

Pisane vijesti