U Državnoj geodetskoj upravi održan je sastanak Povjerenstva za provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera

 • Slika /slike/Vijesti/Višegodišnji_program/Povjerenstvo/Sastanak_Povjerenstvo.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 25. kolovoza 2023. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić održao je sastanak Povjerenstva za provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. 

Uz glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, koji je i voditelj Povjerenstva, sastanku su nazočili Maja Pupačić, zamjenica glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave i Branka Vorel Jurčević, načelnica Sektora te članovi Povjerenstva:
 • Juro Martinović, državni tajnik iz Ministarstva pravosuđa i uprave
 • Dominik Paparić, ravnatelj uprave za otoke iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zamjena za državnu tajnicu Spomenku Đurić
 • Tugomir Majdak, državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede
 • Tomislav Mihotić, državni tajnik iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 • Dunja Magaš, državna tajnica iz Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine
 • Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave iz Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine
 • Stipe Župan, državni tajnik iz Ministarstva financija
 • Boris Koketi, zamjenik Glavne državne odvjetnice

Povjerenstvo koje usmjerava i nadzire realizaciju Programa te korištenje financijskih sredstava, od strane Državne geodetske uprave kao nositelja Programa detaljno je izviješteno o svim aktivnostima (po potprogramima) iz Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2022. godinu koji se izvršava u 2023. godini, kao i o utrošenim financijskim sredstvima.

Raspravom je zaključeno da se Program izvršava sukladno dinamičkim planovima te da implementirani novi poslovni procesi vode ka cilju značajnog ubrzavanja otvaranja osnovanih/obnovljenih zemljišnih knjiga kao i stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za sve katastarske općine obuhvaćene godišnjim programom.
Posebna pozornost ukazana je na provedbu kampanje informiranja javnosti te usmjerenosti sloganu kampanje „Budite aktivni sudionik katastarske izmjere“, jer samo uz aktivno sudjelovanje svih uključenih u Program isti će donijeti najbolje rezultate.

Povjerenstvo je također upoznato i s Prijedlogom nastavka aktivnosti iz Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja kroz Godišnji program katastarskih izmjera za 2023. godinu koji će se izvršavati tijekom 2024. godine.

Povjerenstvo je dalo punu podršku u daljnjim aktivnostima na dovršenju Godišnjeg programa koji se sada provodi kao i na Prijedlog novog godišnjeg Programa.

Pisane vijesti