Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) dobio je „Povelju za značajan doprinos u digitalizaciji poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave od PMI Hrvatska“

Slika /slike/Izdvojeno/SDGE_2.jpg

Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) dobio je „Povelju za značajan doprinos u digitalizaciji poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave od PMI Hrvatska„ kao sustav koji je znatno pridonio transparentnosti i učinkovitosti javne uprave te pojednostavljenju poslovanja privatnog sektora.

Izborno povjerenstvo Udruge za upravljanje projektima PMI Hrvatska donijelo je odluku o dodjeli priznanja za projekt godine za 2018. godinu kao i posebnih povelja za izvrsnost u upravljanju projektima u određenim kategorijama.

Posebna povelja za značajan doprinos u digitalizaciji poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave dodijeljena je tako projektu „Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)“ Državne geodetske uprave kao naručitelja i tvrtke IGEA, članice IN2 grupe, kao izvođača.

Voditeljima projekta, Ireni Benasić i Stjepanu Grđanu, dodijeljena je posebna povelja za značajan doprinos u digitalizaciji i transparentnosti poslovanja iz nadležnosti Državne geodetske uprave i geodetskih tvrtki te povećanju učinkovitosti katastarskih ureda u procesu pregleda, potvrđivanja i provođenja geodetskih elaborata.

Izjava glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, dr. sc. Damira Šanteka, dipl.ing.geod.:

„Projekt SDGE počeo se razvijati kao ideja još 2014. godine što je objavljeno i javno predstavljeno u članku „Elaborat bez papira kao dio infrastrukture modernog katastra“ na Simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije. Zamisao „elaborata bez papira“ se zasnivala na suradnji Državne geodetske uprave kao tijela državne uprave nadležnog za prostorne podatke i geodetskih tvrtki te ostalih ovlaštenih geodetskih izvoditelja koji te podatke koriste za svoje poslovanje.

SDGE web aplikacija puštena je u rad 1. rujna 2018. godine. U samo godinu dana korištenja, sustav ima preko 2400 registriranih korisnika, te više od 10000 geodetskih elaborata predanih na pregled i potvrđivanje u nadležne katastarske urede kroz sustav. Digitalnim putem predano je više od 60% od ukupno predanih elaborata, što pokazuje prihvaćenost ovog sustava digitalnog poslovanja od strane geodetskih tvrtki.

Razvijeno aplikativno rješenje omogućilo je potpuno digitalnu i standardiziranu razmjenu podataka u oba smjera, kako prilikom izdavanja podataka za izradu elaborata od strane Državne geodetske uprave, tako i prilikom predavanja elaborata na pregled, potvrđivanje i provedbu od strane geodetskih tvrtki. Projekt je posebno značajan jer se kroz ovu vrstu elektroničkog poslovanja ostvaruje interakcija tijela državne uprave i gospodarskih subjekata kao korisnika sustava, u poslovnoj komunikaciji poznatog kao Government – to – bussiness model poslovanja (G2B).

Implementacijom ovog sustava učinjen je velik korak prema ostvarivanju digitalnog društva kojemu težimo. Većina naših korisnika već sada se okrenula digitalnom poslovanju pri izradi elaborata, a potpuni prelazak u digitalni svijet očekuje se sa jačanjem povjerenja potencijalnih korisnika u sve prednosti koje donosi digitalizacija  poslovanja, a koje se odnose na povećanje učinkovitosti i transparentnosti poslovanja kao i smanjenje administrativnog opterećenja privatnog sektora.“ 

Svečano proglašenje dobitnika ovih priznanja održat će se 12. studenog 2019. na godišnjoj konferenciji PMI Forum 2019.

Više informacija o nagradi i nagrađenima: https://www.pmi-croatia.hr/hr/projekt-godine/

Ovim putem Državna geodetska uprava zahvaljuje svim dionicima koji su doprinijeli razvoju Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Pisane vijesti