Svečano obilježen završetak katastarske izmjere na području Općine Sveti Ilija

  • Slika /slike/Vijesti/Katastarska izmjera/2023/SvIlija/Sastanak_SvIlija.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 24. srpnja 2023. godine svečano je obilježen završetak katastarske izmjere na području Općine Sveti Ilija u Varaždinskoj županiji uz nazočnost potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonia Šustića, župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka te domaćina načelnika Općine Sveti Ilija Marina Bosilja.

Načelnik Marin Bosilj podsjetio je da je katastarska izmjera započela u jesen 2013. godine i trajala gotovo 10 godina. Istaknuo je i da je iznos cijelog projekta (4.133.108,00 kn bez PDV-a) bio dva puta veći od proračuna Općine Sveti Ilija te da se ona morala zadužiti putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

"Sa završetkom projekta možemo s ponosom reći da je i to zaduženje otplaćeno i da u ovom trenutku nemamo nikakvih obaveza, a građani nisu morali sudjelovati u sufinanciranju izmjere. ", istaknuo je.

Katastarskom izmjerom izmjereno je preko 11 000 katastarskih čestica ukupne površine 1732 ha te osnovan katastarski operat i zemljišna knjiga za 2 nove katastarske općine: Sveti Ilija i Beletinec. U okviru katastarske izmjere potpuno je uređen adresni sustav na području Općine Sveti Ilija te su ažurirani podaci Registra prostornih jedinica implemenitani u novi katastarski operat.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić rekao je da je projekt dio napora Vlade, putem Državne geodetske uprave, kako bi se što je moguće brže, jednostavnije i u kraćem vremenu, došlo do novog katastra i zemljišne knjige.

"U ovom trenutku u Hrvatskoj se provode katastarske izmjere na području 29 jedinica lokalne samouprave, 60 katastarskih općina, 14 županija i to su ulaganja koja će zasigurno pridonijeti ne samo uređenju samih evidencija, nego i privlačenju investicija", naveo je.

"Kao Vlada odlučili smo da će se u idućih 10 godina u Hrvatskoj premjeriti svo građevinsko zemljište i formirati za to zemljište i katastar i zemljišna knjiga.", najavio je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te pozvao sve načelnike u Hrvatskoj da budu aktivni kao i načelnik Općine Sv. Ilija te istaknuo da kroz taj proces gdje država financira izmjeru i osnivanje zemljišne knjige na 600 tisuća hektara pronađu svoj interes.

"Pretpostavka bilo kakvom značajnijem ulaganju u jedan prostor, u jednu jedinicu lokalne samouprave, županiju ili državu ima tri preduvjeta. Prvi je uređeni katastar, uređena zemljišna knjiga i da su međusobno usklađeni i usklađeni sa stanjem na terenu. Drugi je da je ta ista jedinica lokalne samouprave pokrivena dokumentima prostornog uređenja dok je treći preduvjet stabilan financijski porezni sustav. Kada je to sve usklađeno možemo reći da je država prijateljski naklonjena investitorima i tada se investicije događaju puno brže."

Anđelko Stričak, župan Varaždinske županije istaknuo je da Općina Sveti Ilija, uz Grad Varaždin, jedina na području Varaždinske županije ima usklađene podatke katastra i zemljišne knjige sa stanjem u naravi te da na taj način Općina Sveti Ilija postaje poželjnija i građanima da se odluče kupiti nekretninu, a investitorima da investiraju upravo u toj Općini.

Svečanom obilježavanju završetka katastarske izmjere, uz gradonačelnike i načelnike JLS na području Varaždinske županije, nazočili su i pročelnica PUK-a Varaždin Alenka Rezo te voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove Zoran Krajči.

Pisane vijesti