U Narodnim novinama objavljeno pet pravilnika Državne geodetske uprave

Slika /slike/Pristup informacijama/Objavljen Pravilnik.jpg

U Narodnim novinama broj 15/2020 od 07. veljače 2020. godine objavljeni su  Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata, Pravilnik o kartografskim znakovima, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici, Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka i Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova.

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata (NN 15/2020).  Ovim Pravilnikom se propisuje način prikupljanja, obrađivanja i pohranjivanja podataka topografske izmjere, način vođenja i održavanja topografskih i kartografskih baza podataka te način izrade službenih državnih karata odgovarajućih mjerila.

Pravilnik o kartografskim znakovima (NN 15/2020).  Ovim Pravilnikom se propisuje način prikazivanja sadržaja karata, katastarskih planova, situacija, posebnih geodetskih podloga i drugih georeferenciranih prikaza kartografskim znakovima. Sastavni dio Pravilnika je i Zbirka kartografskih znakova.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici (NN 15/2020).  Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o državnoj granici na kopnu Republike Hrvatske.
 
Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka (NN 15/2020).  Ovim Pravilnikom se propisuje način čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena.

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 15/2020). Ovim Pravilnikom se propisuje način izvođenja osnovnih geodetskih radova, uspostavljanje i održavanje stalnih točaka geodetske osnove, izradba, sadržaj i izgled tehničke dokumentacije te pohranjivanje podataka. Sastavni dio Pravilnika su Prilozi 1-9.

Pisane vijesti