Održana šesta edukacija u okviru projekta "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova"

  • Slika /slike/ESF_vijesti/Homogenizacija/Edukacija_6/ESF_Homogenizacija_6_2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 18., 19. i 20. veljače 2020. godine održana je edukacija u Državnoj geodetskoj upravi u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0001, "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova", financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Državna geodetska uprava  korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“.

Ugovor za provedbu projekta „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka“, potpisan je dana 10. lipnja 2019. godine ukupne vrijednosti 3.778.421,01 kuna intenziteta potpore u 100% iznosu, sa razdobljem provedbe 20 mjeseci.

Projekt se provodi na području područnih ureda za katastar Čakovec, Osijek, Požega, Rijeka, Split, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar.
 

Ciljevi projekta s pokazateljima su:
1.Stručno osposobljavanje 165 službenika Državne geodetske uprave kroz edukaciju u postupku homogenizacije katastarskih planova.
2. Priprema parametara transformacije za provođenje postupka poboljšanja kvalitete katastarskih planova (homogenizacije) za najmanje 300 katastarskih planova na području RH s ciljem poboljšanja kvalitete usluga Državne geodetske uprave.


Dana 18., 19. i 20. veljače 2020. održana je edukacija službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova", financirana iz Europskog socijalnog fonda na kojima je ukupno sudjelovalo jedanaest (11) službenika područnog ureda za katastar Osijek.

Pisane vijesti