Uklonjena geodetska piramida na Hrastovačkoj gori kod Petrinje

  • Slika /slike/Vijesti/Geodetska piramida/Geodetska piramida_3.jpg
  • Slika Geodetska piramida slikana odozdola u svojoj punoj veličini. Vidljiva oštećenja u podnožju.
  • Slika Oštećeno podnožje geodetske piramide u prvom planu.
  • Slika
  • Slika Piramida slikana prema vrhu iz podnožja, vidljivo kako se vrh nakosio i oštećenja na trupu.

Zbog jakog oštećenja i urušavanja geodetske piramide na više dijelova uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, uklonjena je geodetska piramida na Hrastovačkoj gori kod Petrinje.

Dana 28. prosinca 2020. godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se jak potres s epicentrom kod Petrinje (magnitude 5.0 prema Richteru) koji je prethodio razornom potresu 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta (magnitude 6.2 prema Richteru) i s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje. Na udaljenosti ~1 km od epicentra nalazi se najviši vrh Hrastovačke gore koji nosi ime Piramida, po geodetskoj piramidi odnosno trigonometru I. reda br. 199 CEPELIŠ, koji je bio jedan najvećih geodetskih objekata, a nalazi se na 415 m nadmorske visine, koji se prilikom razornih potresa jako oštetio i na dijelovima urušio.

Geodetska uprava NR Hrvatske i Vojno-geografski institut su 1962. godine izgradili zidanu triangulacijsku piramidu visoku 17 metara, za potrebe zemljišnog katastra i vojne kartografije. Piramida, s betonskim postoljem i zidovima od cigle, pri dnu je imala četvrtastu osnovu od 2,65 x 2,65 m, a na vrhu je sužena na "kvadrat" sa stranicom od 0,5 m. U svrhu razvoja turističke ponude na tom području, Grad Petrinja je 2014/2015. godine postavio metalnu konstrukciju visine 14,5 m kao vidikovac oko zidanog dijela piramide.

Zbog jakog oštećenja i urušavanja geodetske piramide na više dijelova (vrh, podnožje) uslijed potresa postojala je prijetnja da se cijela konstrukcija vidikovca uruši. Dana 28. veljače 2021. godine statičari su obavili pregled vidikovca i geodetske piramide te je označili crvenom naljepnicom s preporukom uklanjanja. Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ugovaranja radova uklanjanja građevine, geodetska piramida je uklonjena početkom lipnja 2021. godine.    
 

Pisane vijesti