Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Slika /slike/Vijesti/ZDIKN/123.sjednica VladeRH.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 123. sjednici održanoj 31. listopada 2018. godine usvojila Nacrt konačnog  prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je Vladi Republike Hrvatske predložila Državna geodetska uprava.

Pitanja koja se Zakonom uređuju odnose se na državnu izmjeru, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, poslovi Državne geodetske uprave te čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Ciljevi donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su: unaprjeđenje postupanja u okviru upravnih područja katastra nekretnina i državne izmjere, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica, unaprjeđenje registra geografskih imena, osiguravanje kvalitete prostornih podataka Državne geodetske uprave kao i osiguravanje učinkovitijeg planiranja i provedbe unaprjeđenja sustava zemljišne administracije (katastra i zemljišnih knjiga).
Slika i snimka sjednice su preuzete sa www.vlada.gov.hr

Pisane vijesti