Započela nova misija Svjetske banke

  • Slika /slike/Vijesti/Svjetska banka/MIsijaSB_1.jpg
  • Slika

Sa 07. studenim 2018. godine započela je nova misija Svjetske banke u svrhu podrške provedbi Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije koju predvodi g. Camille Bourguignon-Roger.

Na uvodnom sastanku misije ispred Državne geodetske uprave nazočio je ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. sa suradnicima, a ispred Ministarstva pravosuđa pomoćnica ministra Mirela Fučkar, dipl. iur. sa suradnicima.

Glavna svrha misije je razmotriti napredak u ispunjavanju uvjeta za stupanje na snagu novog zajma IBRD-8900 kao i prioritetnih aktivnosti koje su planirane u okviru novog zajma. Također će se razmotriti i napredak aktivnosti izvornog zajma IBRD-80860 koje trebaju biti dovršene do 31.12.2018. godine.

Pisane vijesti