Vlada Republike Hrvatske usvojila Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Slika /slike/Vijesti/1.jpg

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 101. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine usvojila je Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je Vladi predložila Državna geodetska uprava.

Nakon Zakona o geodetskoj djelatnosti (NN 25/18) i Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 52/18),  ovaj Zakon je treći zakon koji je Državna geodetska uprava izradila i uputila u proceduru donošenja u zadnjih šest mjeseci. Očekuje se da će Zakon uskoro biti upućen u I. čitanje Hrvatskome saboru.

Konkretna pitanja koja se Zakonom uređuju odnose se na: državnu izmjeru, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, nadležnost i obavljanje navedenih poslova i čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Propisuje se nadležnost Državne geodetske uprave za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture te određivanje kućnih brojeva, čime će se uspostaviti jedinstvena i sveobuhvatna evidencija za područje cijele države. Uspostavlja se Registar zgrada kao evidencija o svim zgradama i posebnim dijelovima zgrada izgrađenim na području Republike Hrvatske.

Donošenjem novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  uspostavljaju se odnosno unaprjeđuju evidencije i registri iz nadležnosti Državne geodetske uprave, unaprjeđuju se postupanja u okviru upravnog područja državne izmjere i katastra nekretnina te Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. Ujedno se osigurava brži i učinkovitiji pristup i korištenje ažurnih podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave što je regulirano i elektroničkim poslovanjem u okviru navedenih postupaka.

Slika preuzeta s https://vlada.gov.hr/vijesti/101-sjednica-vlade-republike-hrvatske-23978/23978
 

Pisane vijesti