Vlada RH prihvatila je Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2020. godinu

  • Slika /slike/Vijesti/NIPP/Vlada/NIPP_2.jpg
  • Slika Fotografija naslovnice Izvješća za Vladu RH.
  • Slika
  • Slika

Na svojoj 69. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. godinu.

Kako bi ispunila obveze temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20), Državna geodetska uprava je izradila prijedlog Izvješća za 2020. godinu te ga je uputila Vijeću NIPP-a na usvajanje, a potom na prihvaćanje Vladi RH.
 
Izvješće donosi sažet pregled aktivnosti u svim područjima, a posebice onima koje se odnose na zakonodavni, institucionalni i tehnički okvir te na jačanje kapaciteta i širenje svijesti o NIPP-u u 2020. godini. Poseban je naglasak stavljen na provedbu projekata „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ i „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ koji su imali za cilj povećanje broja subjekata NIPP-a kroz uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP te povećanje dostupnosti prostornih podataka tijela javne vlasti kroz razvoj mrežnih usluga, što i dalje predstavlja najslabiju točku u razvoju NIPP-a Republike Hrvatske.
 
Državna geodetska uprava, kao Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE-a, kontinuirano radi na aktivnostima uspostave NIPP-a i provedbi Direktive INSPIRE u Republici Hrvatskoj. S tim je ciljem u 2020. godini ostvareno povećanje broja subjekata i dostupnih izvora, no potrebno je daljnje zalaganje svih subjekata NIPP-a kako bi se podigla razina dostupnosti i interoperabilnosti prostornih podataka. Navedeno je moguće ostvariti kroz razvoj mrežnih usluga i ispunjavanjem zahtjeva propisanih Direktivom INSPIRE. U Izvješću je upravo jačanjem razvoja mrežnih usluga te uključivanjem novih subjekata i izvora s regionalne i lokalne razine u NIPP naznačeno težište uspostave NIPP-a u narednom razdoblju.

Stranica