Započelo je izlaganje za katastarsku općinu Varvari

Slika /slike/Vijesti/Izlaganja/Varvari.jpg

Na području Područnog ureda za katastar Pula, Odjel za katastar nekretnina Poreč, katastarska općina Varvari započelo je izlaganje podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom. Izlaganje se provodi zajedno sa nadležnim Općinskim sudom u Poreču u zgradi Mjesnog odbora Varvari.

Za navedenu katastarsku općinu aerofotogrametrijsko snimanje obavljeno je 2003. godine, a elaborati za izlaganje od strane izvoditelja Geodetskog zavoda d.o.o. iz Rijeke predani su 2007. godine. Tvrtka Geodetski zavod ažurirala je sve Elaborate tehničke reambulacije za  ukupno 660 katastarskih čestica.
 
Ovo se izlaganje provodi na temelju Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka, prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišne knjige kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 04. listopada 2018. godine.

Pisane vijesti