Održano interno savjetovanje svih voditelja

  • Slika /slike/Vijesti/sastanak1/Sastanak_voditelja6.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Od 5. studenog 2019. do 8. studenog 2019. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave održano je interno savjetovanje voditelja Državne geodetske uprave.

Na navedenom savjetovanju prisustvovali su glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., zamjenik glavnog ravnatelja g. Antun Vidaković, dipl. ing. geod. te rukovodeći službenici Središnjeg ureda, pročelnici, voditelji odjela i ispostava područnih ureda za katastar. 

Na savjetovanju su izložene trenutne aktivnosti iz nadležnosti Državne geodetske uprave s naglaskom na nove pravilnike koji se donose na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18 ), na homogenizaciju katastarskih planova, pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina, detaljan plan izlaganja, digitalni geodetski elaborat te promociju geodetske struke.

Pisane vijesti