Osnovni geodetski radovi

Podaci o stalnim točkama geodetske osnove
Stalne točke geodetske osnove čine osnovu za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina. Podaci o stalnim točkama geodetske osnove sadrže informacije o koordinatama geodetskih točaka i opisima položaja geodetskih točaka. Stalne točke geodetske osnove uspostavljaju se normiranom gustoćom, ovisno o redu i svrsi mreže, geodetskim metodama mjerenja (terestričkim, satelitskim, astro-geodetskim, gravimetrijskim i magnetometrijskim), potrebne točnosti.

Stalne točke geodetske osnove podijeljene su u dvije grupe:
  • položajne točke
  • visinske točke

Položajne točke podijeljene su na:
  • mrežu GNSS točaka (0. – 3. red)
  • mrežu trigonometrijskih točaka (I. – IV. red)

Visinske točke – reperi podijeljene su, prema točnosti, na nivelmanske mreže 1. – 5. reda.
GNSS mreža je trodimenzionalna mreža. Koordinate točaka (3D) u GNSS mreži određene su satelitskim metodama mjerenja. Trigonometrijska mreža točaka je dvodimenzionalna mreža. U mreži trigonometrijskih točaka koordinate (2D) su određene klasičnim metodama mjerenja triangulacije i trilateracije. Visine trigonometrijskih točaka određene su trigonometrijskim ili geometrijskim nivelmanom. Podaci o stalnim točkama geodetske osnove se pohranjuju i održavaju, u bazi podataka stalnih točaka geodetske osnove, koju vodi Državna geodetska uprava.

E-aplikacija za izdavanje stalnih točaka geodetske osnove
Za izdavanje podataka iz baze stalnih točaka geodetske osnove, za korisnike je razvijena web aplikacija Baza stalnih točaka geodetske osnove. U web aplikaciji je omogućeno pretraživanje i pregled podataka, pomoću prostornih atributa ili odabirom na karti, te izdavanje podataka u PDF formatu. Podaci stalnih točaka geodetske osnove sadrže informacije o detaljima, mjerenjima, reviziji i fotografije. Pristup web aplikaciji Baza stalnih točaka geodetske osnove odobrava se podnošenjem Zahtjeva za korištenje web aplikacije stalnih točaka geodetske osnove/T7D web aplikacije, Državnoj geodetskoj upravi. Za pristup web aplikaciji Baza stalnih točaka geodetske osnove, korisniku će se dodijeliti korisničko ime i lozinka.
Zahtjev se može podnijeti u pisarnici, poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb, na e-mail: ogr@dgu.hr ili info@dgu.hr.
Web aplikacija za izdavanje podataka stalnih točaka geodetske osnove dostupna je na web adresi: https://stgo.dgu.hr/.

Izdavanje podataka podnošenjem zahtjeva
Osim putem e-aplikacije za izdavanje podataka, korisnicima je omogućeno izdavanje podataka podnošenjem Zahtjeva za ponovnom uporabom podataka stalnih točaka geodetske osnove:
  • koordinate stalnih točaka geodetske osnove
  • opisi položaja stalnih točaka geodetske osnove

Zahtjev se može podnijeti u pisarnici, poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb, na e-mail: ogr@dgu.hr ili info@dgu.hr.
 
Program za transformaciju koordinata
T7D transformacijski model

T7D transformacijski model je službeni model za transformaciju koordinata u Republici Hrvatskoj Odlukom Državne geodetske uprave, od 31.3.2011. godine. Transformacija koordinata između naslijeđenih referentnih koordinatnih sustava (položajnog – HDKS/GK s referentnim elipsoidom Bessel 1841 i visinskog – Trst) i službenih referentnih koordinatnih sustava (položajnog – HTRS96/TM s referentnim elipsoidom GRS80 i visinskog – HVRS71) obavlja se korištenjem grid transformacijskog modela. U modelu se koristi jedinstvenih sedam transformacijskih parametara za teritorij cijele Hrvatske, koji su izračunati na temelju 5034 identičnih točaka, grid distorzija i model geoida HRG2009. Službeni model geoida HRG2009 implementiran je u T7D web aplikaciju i omogućava preračunavanje između elipsoidnih visina i ortometrijskih visina. Hrvatski transformacijski model visina HTMV2009 koristi se za potrebe transformacije visina između naslijeđenog referentnog visinskog sustava Trst i službenog referentnog visinskog sustav HVRS71. Unutarnja ocjena točnosti T7D transformacijskog modela (3D) iznosi ± 0.06 m, dok unutarnja ocjena točnosti visina iz modela geoida HRG2009 iznosi ± 0.03 m.

E- aplikacija za transformaciju koordinata T7D
Za korisnike je razvijena T7D web aplikacija, koja omogućava službenu transformaciju pojedinačnih koordinata ili liste koordinata (TXT, LST, ASCII). Unutar ponuđenih referentnih koordinatnih sustava omogućeno je korištenje različitih vrsta koordinatnih sustava:
  • ravninske koordinate – E, N, H / y, x, H
  • elipsoidne koordinate –ϕ, ʎ, h (seksagezimalni DMS/decimalni DEG format)
  • Kartezijeve koordinate – X, Y, Z.

T7D web aplikacija je službeni program za transformaciju podataka državne izmjere, kartografskih i katastarskih podloga između postojećih (neslužbenih) i službenih, položajnih i visinskih referentnih koordinatnih sustava. Pristup T7D web aplikaciji odobrava se podnošenjem Zahtjeva za korištenje web aplikacije stalnih točaka geodetske osnove/T7D web aplikacije, Državnoj geodetskoj upravi. Za pristup T7D web aplikaciji, korisniku će se dodijeliti korisničko ime i lozinka.

Zahtjev se može podnijeti u pisarnici, poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb, na e-mail: ogr@dgu.hr ili info@dgu.hr.
T7D web aplikacija nalazi se na web adresi: https://t7d.dgu.hr/.