Podjela na listove karata i katastarskih planova RH u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Za službeni položajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske prihvaćen je Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe državne topografske kartografije i katastra prihvaćen je projekcijski koordinatni referentni sustav poprečne Mercatorove projekcije (HTRS96/TM).

Novi projekcijski koordinatni referentni sustav je popraćen novom podjelom na listove karata službenih kartografskih i katastarskih mjerila Republike Hrvatske. Temeljem čl. 46. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 190/03 i 79/07) i čl. 29. Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (Narodne novine br. 109/08) ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o stavljanju u službenu uporabu Tehničke specifikacije za postupke računanja i podjelu na listove službenih karata i detaljne listove katastarskog plana u kartografskoj projekciji Republike Hrvatske - HTRS96/TM, Zagreb 2009 .

Iako se sve više koriste kontinuirane vizualizacije, podjela na listove i označavanje listova nomenklaturom ima svoje mjesto u svim nacionalnim kartografskim sustavima.
Projekcijski referentni sustav HTRS96/TM je zasnovan na preslikavanju elipsoida Geodetic Reference System 1980 (GRS80) u ravninu projekcije po zakonitostima poprečne Mercatorove projekcije. Teritorij Republike Hrvatske preslikava se u jednu zonu dimenzija 600 km x 600 km. Središnji meridijan 16° 30' (od Greenwich-kog početnog meridijana) se u HTRS96/TM projekciji preslikava u pravac. On pravilno dijeli cijelo područje podjele na listove na dva dijela. Da ne bi koristili negativne koordinate, projekciji središnjeg meridijana je pridružena vrijednost E 500 000 m. Linearno mjerilo preslikavanja na središnjem meridijanu iznosi 0,9999.

Ishodište podjele na listove od kojeg se počinju brojati redovi i stupci listova je gornji lijevi kut područja podjele na listove. Njegove koordinate u HTRS96/TM sustavu su E 200 000,000 m, N 5 170 000 m.

Slika 1. Osnova podjele na detaljne listove (HTRS96/TM)
 

Hijerarhijska veza listova

Hijerarhijska veza listova različitih mjerila nam daje pregledan odnos listova u različitim mjerilima. Pri hijerarhijskim vezama nalazi se cijeli broj listova krupnijeg mjerila u listu sitnijeg mjerila.

Hijerarhijska podjela na listove je definirana s obzirom na tematsko grupiranje proizvoda i njihov povijesni razvoj u Republici Hrvatskoj. Tako se za mjerila 1:250 000, 1:100 000 i 1:50 000 podjela na listove dobije direktnim dijeljenjem cijelog područja podjele na listove, a za ostala mjerila se dobije na osnovu podjele za mjerilo 1:50 000. To ima za posljedicu da nomenklature listova krupnijih mjerila sadrže nomenklaturu lista 1:50 000 unutar kojeg se promatrani list nalazi. Katastarska mjerila (1:2 000, 1:1 000 i 1:500) su hijerarhijski povezana s mjerilom 1:50 000, a mjerilo 1:5 000 je vezano za mjerilo 1:25 000.


Slika 2. Hijerarhija podjele na listove