Program stručnog usavršavanja

Obveznik stručnog usavršavanja je osoba koja je u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje stručnih geodetskih poslova i to u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je upotpunjavati i usavršavati svoje znanje nakon položenog stručnog ispita u skladu s odredbama Pravilnika.
O stručnom usavršavanju Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije vodi evidenciju. Obveznik stručnog usavršavanja stručno usavršavanje ostvaruje vlastitim odabirom odgovarajućeg oblika i mogućnosti usavršavanja i/ili prema programu za koji je dana suglasnost u skladu s Pravilnikom, odnosno kombinacijom tih dvaju načina.

Više informacija potražite u dokumentima.