Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena VI - 2022
Datum objave: 16.09.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 26.09.2022. g.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena VI - 2022
Datum objave: 09.09.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 19.09.2022. g.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena V - 2022.
Datum objave: 09.09.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 19.09.2022. g.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Datum objave: 05.09.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 13.09.2022.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Datum objave: 30.08.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 07.09.2022.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Datum objave: 26.08.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 05.09.2022.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_III
Datum objave: 03.08.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 11.08.2022. godine.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu NN 74/22
Datum objave: 01.08.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 09.08.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III - 2022.
Datum objave: 30.06.2022.
Dostava se smatra izvršenom 08.07.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III - 2022.
Datum objave: 10.06.2022.
Dostava se smatra izvršenom 20.06.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II - 2022.
Datum objave: 24.05.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 01.06.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_II
Datum objave: 04.05.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 12.05.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_II
Datum objave: 27.04.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 05.05.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Datum objave: 26.04.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 04.05.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Datum objave: 12.04.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 20.04.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena I. - 2022.
Datum objave: 06.04.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 14.04.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - VI
Datum objave: 08.03.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 16.03.2022.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - VI
Datum objave: 23.02.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 03.03.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2022_III
Datum objave: 25.08.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 02.09.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III. - 2021.
Datum objave: 07.02.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 15.02.2022. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - VI
Datum objave: 03.02.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 11.02.2022. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena III. - 2021.
Datum objave: 28.01.2022.
Dostava se smatra izvršenom: 04.02.2022. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - V
Datum objave: 20.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom 28.12.2021. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - IV
Datum objave: 08.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom 16.12.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.
Datum objave: 02.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom 10.12.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.
Datum objave: 01.12.2021.
Dostava se smatra izvršenom 09.12.2021. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - III
Datum objave: 22.10.2021.
Dostava se smatra izvršenom 02.11.2021. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - III
Datum objave: 18.10.2021.
Dostava se smatra izvršenom 26.10.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_V
Datum objave: 07.10.2021.
Dostava se smatra izvršenom 15.10.2021. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - II
Datum objave: 23.09.2021.
Dostava se smatra izvršenom 01.10.2021. godine.
Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - II
Datum objave: 16.09.2021.
Dostava se smatra izvršenom 24.09.2021. godine.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 02.09.2021.
Dostava se smatra izvršenom 10.09.2021. godine.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 26.08.2021.
Dostava se smatra izvršenom 03.09.2021. godine.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 17.08.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 25.08.2021. godine.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 27.07.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 04.08.2021. godine.
Javni natječaj za redovan i izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - I
Datum objave: 22.07.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 29.07.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_IV
Datum objave: 21.07.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 29.07.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_III
Datum objave: 14.06.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 23.06.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_III
Datum objave: 02.06.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 10.06.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_II
Datum objave: 28.05.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 07.06.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_II
Datum objave: 21.05.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 31.05.2021. godine.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2021_II
Datum objave: 19.05.2021.
Dostava se smatra izvršenom: 27.05.2021. godine.