Oglas na određeno vrijeme, zamjena - viši stručni savjetnik, Sektor za državnu izmjeru, Služba osnovnih geodetskih radova, Odjel za CROPOS

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom - „prijava na oglas“, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr odnosno do 07.03.2024.g.