Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - DPI_2023_III - PUK Zagreb

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom – „prijava na oglas, DPI“, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr.odnosno do 05.06.2023. godine.