Broj izvora prostornih podataka na Geoportalu NIPP-a premašio 1000

Slika /slike/Vijesti/NIPP/2024/Geoportal_NIPP.jpg

Sa zadovoljstvom želimo obavijestiti sve korisnike prostornih podataka da je broj prijavljenih izvora prostornih podataka u nadležnosti tijela javne vlasti Republike Hrvatske u Katalogu metapodataka na Geoportalu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka premašio 1000.

Ukupan broj prijavljenih izvora je 1017, koje prijavljuje ukupno 117 subjekata NIPP-a, od čega su 525 prijavljena skupa/niza koje poslužuju 492 prijavljene mrežne usluge.

Najveći porast na Geoportalu NIPP-a u protekloj godini vidljiv je u porastu broja subjekata, posebice s lokalne razine, a ovaj porast prati i velik broj novoprijavljenih izvora.

Ovi brojevi su rezultat zajedničkih uloženih napora subjekata NIPP-a i Državne geodetske uprave kao Nacionalne kontaktne točke te ukazuju na uspješnu komunikaciju i suradnju svih zainteresiranih strana. Nadamo se i daljnjim uspjesima u godini pred nama!

Pisane vijesti