Donesena Odluka o stavljanju u službenu uporabu 5335 listova DOF5

Slika /slike/Izdvojeno/DOF.jpg

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o stavljanju u službenu uporabu 5335 listova digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) – završno izdanje, za 50% područja Republike Hrvatske (istočni i južni dio).

Digitalne ortofoto karte izrađene su na temelju aerofotogrametrijskog snimanja iz 2019. godine u projekcijskom referentnom sustavu HTRS96/TM.

Odluku o stavljanju u službenu uporabu 5335 listova digitalne ortofoto karte u mjerilu 1:5000 možete pročitati na poveznici.

Pisane vijesti