Poboljšanje katastarskih planova grafičke izmjere (homogenizacija) - Završno izvješće o provedenom projektu

Slika /dokumenti/Proizvodi i usluge/Homogenizacija katastarskih planova/Homogenizacija_zavrsno_izvjesce.jpg

Projekt homogenizacije katastarskih planova grafičke izmjere dio je reforme i modernizacije (digitalne transformacije) u katastarskom sustavu Republike Hrvatske sa svrhom prijelaza na potpuno digitalno poslovanje – 'ured bez papira' i uvođenje koordinatnog katastra.

Cilj homogenizacije katastarskih planova je omogućiti održavanje katastarskih planova na način da se koordinate kartiraju na stvarnom položaju.
 
Da bi se to postiglo, u postupcima homogenizacije bilo je potrebno iznaći nova rješenja, koja do tada nisu postojala.
 
Početkom 2017. godine donijeta je Odluka o osnivanju Povjerenstva za homogenizaciju, a sredinom 2017. godine je prihvaćena metodologija homogenizacije koja je zadovoljavala postavljene ciljeve  te ispunjavanje planova prema kojima će se homogenizacija obaviti za cca 2500 katastarskih općina do sredine 2020. godine.
 
Važan dio projekta bio je ciljano usmjeren na transparentno informiranje stručne javnosti o Projektu, na edukacije svih učesnika te na edukaciju cijele geodetske zajednice, s obzirom da se radilo o reformi koja u konačnici iz temelja mijenja dosadašnju ustaljenu praksu u katastarskom sustavu Republike Hrvatske, kako se točni podaci nastali mjerenjem ne bi više metodom uklopa prilagođavali nehomogenim podacima katastarskog plana.
 
Planirana reforma uvođenja pravila koordinatnog katastra zaživjela je donošenjem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (NN br. 112/2018), a od 16. srpnja 2020. godine uvedeno je potpuno digitalno postupanje u svim poslovnim procesima koji se odnose na digitalne geodetske elaborate predane putem SDGE sustava u ZIS, te je ukinuta obveza dostave analognog primjerka elaborata u katastarske urede (elaborat bez papira).
 
Projekt homogenizacije uspješno je priveden kraju te Državna geodetska uprava objavljuje Završno izvješće o njegovoj provedbi. Državna geodetska uprava i dalje će poduzimati mjere kako bi se metoda održavanja katastarskih planova uklopom u potpunosti napustila.  
 
 

Pisane vijesti