Sustav katastra infrastrukture (SKI) i Jedinstvena informacijska točka (JIT) pušteni u produkcijski rad

Slika /slike/Vijesti/SKI/SKI_JIT.jpg

Državna geodetska uprava pustila je u produkcijski rad u kolovozu 2020. godine Sustav katastra infrastrukture (SKI) i jedinstvenu informacijsku točku (JIT) za područje Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Državna geodetska uprava nadležna je za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture, a ujedno je i jedinstvena informacijska točka koja podatke o infrastrukturi i obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima stavlja na raspolaganje.
 
Uspostavom jedinstvenog sustava katastra infrastrukture za područje cijele Republike Hrvatske te osiguravanjem dostupnosti podataka o postojećoj infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima kroz jedinstvenu informacijsku točku (JIT) povećat će se učinkovitost korištenja postojeće infrastrukture, smanjiti troškovi i otkloniti zapreke prilikom izvođenja novih građevinskih radova, smanjit će se troškovi uzorkovani izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova te će se osigurati dijeljenje podataka o infrastrukturi digitalnim putem svim korisnicima koji u svojim poslovnim procesima trebaju podatke o infrastrukturi.

U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi (i drugi objekti) elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Uspostavom SKI-a i JIT-a omogućit će se vođenje, pohrana i distribucija podataka katastra infrastrukture za područje Republike Hrvatske čime će se poboljšati dostupnost podataka katastra infrastrukture i drugim korisnicima (tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim poduzećima i vlasnicima, odnosno upravitelji infrastrukture).

Sustav katastra infrastrukture (SKI) uključuje interni i javni dio sustava.
Interni dio Sustava katastra infrastrukture koriste službenici katastarskih ureda za vođenje i održavanje katastra infrastrukture.
 
Jedinstvena informacijska točka (JIT) - je javni dio Sustava katastra infrastrukture koji omogućava vanjskim korisnicima pretraživanje prostornih podataka i metapodataka katastra infrastrukture te obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, podnošenje zahtjeva za izdavanje podataka i javnih isprava te zaprimanje službenih dokumenata i predaju geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem.

Ovaj projekt financiran je bespovratnim sredstvima iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Pisane vijesti