Dr. sc. Damir Šantek održao je petu sjednicu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

  • Slika /slike/Vijesti/RGI/sjednica/Sjednica_RGI_1.jpg
  • Slika Print screen sudionika virtualne sjednice.
  • Slika Print screen sudionika virtualne sjednice.

Dana 27. travnja 2021. godine održana je peta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena (Povjerenstvo) u virtualnom okruženju, na kojoj su predsjednik Povjerenstva i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, mr. sc. Ljerka Marić prezentirali Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. godinu.

Mr. sc. Ljerka Marić obavijestila je članove Povjerenstva i ostale nazočne o aktivnostima na izradi Zakona o naseljima, osiguranju kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja), nadograđenoj mrežnoj aplikaciji RGI-ja, suradnji i sudjelovanju u aktivnostima Skupine stručnjaka koje se bave pitanjima geografskih imena pri Ujedinjenim narodima (UNGEGN), izrađenim Tehničkim specifikacijama za reviziju zapisa u bazi RGI-ja te o suradnji s pravnim i fizičkim osobama u poslovima povećanja kvalitete RGI-ja. U svrhu osiguranja kvalitete RGI-ja, Radna skupina Povjerenstva je u I. kvartalu 2021. g. izradila Tehničke specifikacije - metodologija revizije zapisa u bazi RGI-ja, a koje će biti temelj za predstojeće aktivnosti revizije postojećih zapisa geografskih imena.
 
Na sjednici su usvojene navedene Tehničke specifikacije te Plan aktivnosti Povjerenstva za 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – objektna grupa „Prometnice“, metodologije postupanja u standardizaciji geografskog imena u bazi RGI-ja te Smjernica za pisanje geografskih imena na službenim kartama. 
 
Posebno treba istaknuti da je Povjerenstvo u svojem dosadašnjem radu, a u cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, usvojilo preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika te za imenovanje naselja, ulica i trgova. Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 3. studenoga 2020. g., donijela je Zaključak kojim podržava provedbu navedenih preporuka.

Pisane vijesti