Najava završne 31. NIPP radionice iz ciklusa „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“

Slika /slike/Vijesti/NIPP/Radionice/NIPP_ESF.jpg

Završna 31. NIPP radionica održati će se 12. svibnja 2021. godine u 9. 30 sati s ciljem uključenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), a kao dio aktivnosti projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a" kojeg provodi Državna geodetska uprava.

Osnovna je svrha ove, kao i prethodnih radionica, pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao subjektima NIPP-a u uključenju u NIPP, kako bi se jasno razradile obveze i aktivnosti koje su dužni ispunjavati temeljem Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
31. NIPP radionica će sadržavati niz predavanja koja će pokriti teme koje se odnose na zakonsku, tehničku, stratešku i vremensku osnovu NIPP-a i njegove proizvode kao što su Registri NIPP-a, Geoportal NIPP-a i preglednik GeoHrvatska. Također je predviđeno vrijeme za interakciju sa sudionicima kako bi se dobile povratne informacije od strane sudionika o poznavanju i razumijevanju NIPP-a, kao i za diskusiju kako bi se pokušalo razriješiti što više dvojbi ili nesigurnosti sudionika.

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“. Pisane vijesti