Hrvatski sabor usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Slika /slike/Zakoni.jpg

Vlada Republike Hrvatske podnijela je dana 30. siječnja 2020. godine Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 12. veljače 2020. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 16. sjednici održanoj 21. veljače 2020. godine jednoglasno usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sa 88 glasova „za“.

Ovim nacrtom prijedloga Zakona važeći Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka usklađuje se sa Direktivom INSPIRE koja je izmijenjena stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2019/1010 o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem. Nadalje, mijenjaju se odredbe važećeg zakona kojima je propisan sastav Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kako bi se postigao učinkovitiji rad Vijeća te se zakon usklađuje sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi u dijelu razmjene podataka između subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Pisane vijesti